فهرست بستن

کولرگازی

کولر-گازی-ال-جی-پنل-شیشه
  1. ساخت کره جنوبی مدل 2019 پنل شیشه

  2. سرمایش و گرمایشی

فول اینورتر 73% کاهش مصرف برق

کمپرسور روتاری

رادیاتور طلایی

گاز R410 – به همراه لوله و کابل مسی

پرتاب باد 3 طرفه – فیلتر ضد باکتری – کم صدا

قیمت 12 هزار : تماس بگیرید

قیمت 18 هزار :تماس بگیرید

قیمت 24 هزار : تماس بگیرید

قیمت 30 هزار : تماس بگیرید

ارسال رایگان بدون بیعانه

دفتر تهران :

09333122212

09333144414

 دفتر بانه :

09188848087
09189758864

 

ساخت کره جنوبی مدل 2019 پنل سفید 

سرمایش و گرمایشی

فول اینورتر 73% کاهش مصرف برق

کمپرسور روتاری

رادیاتور طلایی

گاز R410 – به همراه لوله و کابل مسی

پرتاب باد 2 طرفه – فیلتر ضد باکتری – کم صدا 

قیمت 12 هزار : تماس بگیرید

قیمت 18 هزار : تماس بگیرید

قیمت 24 هزار : تماس بگیرید

قیمت 30 هزار : تماس بگیرید

ارسال رایگان بدون بیعانه

دفتر تهران :

09333122212

09333144414

 دفتر بانه :

09188848087
09189758864

ساخت ژاپن  مدل 2019

سرمایش و گرمایشی

فول اینورتر 75% کاهش مصرف برق

کمپرسور روتاری کم مصرف

رادیاتور طلایی-موتور سنگین

گاز R410 – به همراه لوله و کابل مسی

پرتاب باد 4 طرفه – فیلتر ضد باکتری – کم صدا

قیمت 12 هزار : تماس بگیرید

قیمت 18 هزار : تماس بگیرید

قیمت 24 هزار : تماس بگیرید

قیمت 30 هزار : تماس بگیرید

ارسال رایگان بدون بیعانه

دفتر تهران :

09333122212

09333144414

 دفتر بانه :

09188848087
09189758864

موتور آمریکا مونتاژ چین مدل 2019  

سرمایش و گرمایشی

فول اینورتر 73% کاهش مصرف برق

کمپرسور روتاری کم مصرف

رادیاتور طلایی و موتور سنگین

گاز R410 – به همراه لوله و کابل مسی

پرتاب باد 4 طرفه – فیلتر ضد باکتری – کم صدا

قیمت 12 هزار : تماس بگیرید

قیمت 18 هزار : تماس بگیرید

قیمت 24 هزار : تماس بگیرید

قیمت 30 هزار : تماس بگیرید

ارسال رایگان بدون بیعانه

دفتر تهران :

09333122212

09333144414

 دفتر بانه :

09188848087

ساخت آلمان مدل 2019 پنل سفید 

سرمایش و گرمایشی+کیفیت بالا

فول اینورتر 67% کاهش مصرف برق

کمپرسور روتاری و موتور سنگین

رادیاتور طلایی

گاز R410 – به همراه لوله و کابل مسی

پرتاب باد 4 طرفه – سیستم تشخیص فرد – کم صدا

قیمت 12 هزار : تماس بگیرید

قیمت 18 هزار : تماس بگیرید

قیمت 24 هزار : تماس بگیرید

قیمت 30 هزار : تماس بگیرید

ارسال رایگان بدون بیعانه

دفتر تهران :

09333122212

09333144414

 دفتر بانه :

09188848087

ساخت چین  مدل 2019

سرمایش و گرمایشی مدل لبخند شکار

اینورتر : ندارد

کمپرسور روتاری :  مصرف متعادل

رادیاتور معمولی-موتور سبک

گاز R410 – به همراه لوله و کابل مسی

پرتاب باد 2 طرفه – فیلتر ضد باکتری : ندارد – کم صدا 

قیمت 12 هزار : تماس بگیرید

قیمت 18 هزار : تماس بگیرید

قیمت 24 هزار : تماس بگیرید

قیمت 30 هزار : تماس بگیرید

ارسال رایگان بدون بیعانه

دفتر تهران :

09333122212

09333144414

 دفتر بانه :

09188848087
09189758864